Termál CAC Gyula néven országos kutyakiállítás kerül megrendezésre 2024. szeptember 15-én a MEOESZ Gyulai Kutyás Klub szervezésében.

Helyszín: Gyulavári Weickheim-Almássy Kastély.

GPS: N 46,643467 ; E 21,340223

Információk kiállítóknak

Nevezési határidők:

I. nevezési határidő: 2024. 06. 19 – 2024. 08. 20
II. nevezési határidő: 2024. 08. 21 – 2024. 09. 01

Termál CAC Gyula országos kutyakiállítás
Bírói lista

Vezetőbíró: Erdős László

FCI – I. fajtacsoport

László István (HU): komplett fajtacsoport

FCI – II. fajtacsoport

Gere Tibor (SRB): bordói dog, argentin dog, bullmasztiff, rottweiler, schnauzerek, pinscherek, boxer, cane corso
Szokol Erika (HU): angol bulldog, dobermann, orosz kutyafajták, svájci havasi kutyák, leonbergi, újfoundlandi, az FCI – II. fajtacsoport fel nem sorolt kutyafajtái

FCI – III. fajtacsoport

Dr. Balogh Zsuzsanna (HU): hosszú lábú terrierek, rövid lábú terrierek
Erdős László (HU):
bull típusú terrierek

FCI – IV. fajtacsoport

Szabó Sándor (HU): komplett fajtacsoport

FCI – V. fajtacsoport

Dusan Rodic (SRB): komplett fajtacsoport

FCI – VI. fajtacsoport

Csigai Gabriella (HU): komplett fajtacsoport

FCI – VII. fajtacsoport

Gavril Cenadan (RO): komplett fajtacsoport

FCI – VIII. fajtacsoport

Dusan Rodic (SRB): komplett fajtacsoport

FCI – IX. fajtacsoport

Sárközy Gyula (HU): komplett fajtacsoport

FCI – X. fajtacsoport

Gavril Cenadan (RO): komplett fajtacsoport

FCI által el nem ismert kutyafajták

Csigai Gabriella (HU)

Figyelem!

A Magyarországon érvényben lévő állat-egészségügyi szabályzatnak megfelelően, az érvényes veszettség elleni védőoltás(ok) igazolása kötelező a kiállítás területére való belépés előtt! Az országba való belépés EU és NEM EU országokból a hatályos jogszabályoknak és törvényi előírásoknak megfelelően történik.

A kutyák által okozott, minden nevén nevezendő kárért a tulajdonos felel!

A kiállítók felelősséggel tartoznak kutyájuk biztonságáért, fizikai jólétükért a kutyakiállításokon. Tilos a kutyát olyan körülményeknek kitenni, amelyek veszélyeztetik testi épségét egészségét és komfortját. Ennek alapján tilos a kutyát autóban hagyni hideg vagy meleg időben, vagy bármilyen formában bántalmazni. Ezen szabályok áthágása a folyamatban lévő és jövőbeni rendezvényekről való kitiltást vonja maga után.

A nevezési díjak, a 2024. évi magyarországi szövetségi kártyával, csak és kizárólag hazai regisztrációs számmal és hazai lakcímmel rendelkező tulajdonosok számára érvényesek.

Ha nevezőnek nincs szövetségi kártyája, de hazai lakcímmel rendelkezik és hazai regisztrációs számú kutyát nevez akkor az itt feltüntetett nevezési díjak dupláját kell fizetnie.

Kedvezmények: Csak és kizárólag hazai regisztrációs számmal és hazai lakcímmel rendelkező kiállítók részére a Magyar kutyafajták nevezési díja, a nevezési táblázatában szereplő összegek 50%.

Szerkesztői megjegyzés: Ha mobiltelefonról böngészed a bejegyzést, kérlek, fordítsd a telefonodat vízszintes helyzetbe, mert úgy fogod megfelelően látni a „Nevezési határidőket és a nevezési díjakat”!

Termál CAC Gyula országos kutyakiállítás
Nevezési határidők és nevezési díjak

                               Első nevezési        Második nevezési
c cc                             határidő                      határidő 
c c                          
                                      2024. 08. 21 –
ccc                           2024. 08. 20              2024. 09. 01


Első kutya                  7000 Ft                       9000 Ft


További kutyák         6000 Ft                       7500 Ft


Minor Puppy,
Puppy, Veterán        4500 Ft                        6500 Ft


Helyszínen nevezhető:

Tenyészcsoportok, kutyapárok    4000 Ft


Fiatal felvezetők                               3000 Ft


Kutyacsere díja : 4000.- Ft / kutya
Átsorolás: 4000.- Ft / kutya

Figyelem!

A kiállításra nevezés az FCI és a MEOESZ érvényes Kiállítási Szabályzatának megfelelően történik, a kiállító a nevezési lap aláírásával, valamint az online rendszerbe történő nevezéssel vállalja azoknak betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.

Feltételek:

  • A kiállításra kizárólag FCI származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be, egy kutya egy osztályba nevezhető.
  • Nevezni csak online és postai úton van lehetőség.
  • A nevezési díjat távollét esetén is be kell fizetni.
  • Olvashatatlan és hiányos nevezési lapot nem áll módjukban elfogadni.

Nevezhető valamennyi 3 hónapos életkort betöltött, FCI származási lappal rendelkező kutya.

Több kutya nevezése esetén a Minor Puppy, Kölyök és Veterán osztályba történő nevezési díj, illetve több fajta nevezése esetén, a magyar kutyafajta nevezési díja nem számolható első kutyaként!

Nevezést csak a teljes nevezési díj megfizetését igazoló szelvény másolatával fogadják el (melyet a nevezés mellékleteként kell elküldeni)!

Magyar kiállítók esetében helyszíni nevezésre nincs lehetőség!

Egy kutya csak egy osztályba nevezhető. A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó. A kiállítási osztály meghatározásához használd a dobozban lévő információkat! Kérlek, kattints a szövegre, vagy a “+” jelre és nyisd le a dobozt, melyben megtalálod a kiállítási osztályokat életkor szerinti bontásban.

Kiállítási osztályok

c      Osztály                             Kor                                Csatolandó dokumentumok

Minor Puppy osztály                   3 – 6 hónap               FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
C                                                                                                                      származási lap másolata vagy
dddddddddddd                                                        ggg           a törzskönyvezés megkezdéséről szóló igazolás

Kölyök osztály                              6 – 9 hónap               FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
C                                                                                                                      származási lap másolata vagy
kkkkkkkkkkkkkkk                                                     dd            a törzskönyvezés megkezdéséről szóló igazolás

Fiatal osztály                                9 – 18 hónap              FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                       származási lap másolata

Növendék osztály                      15 – 24 hónap             FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                       származási lap másolata

Nyílt osztály                           15 hónapos kortól           FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                       származási lap másolata

Munka osztály                       15 hónapos kortól        FCI által elfogadott munkavizsga bizonyítvány másolata,
c                                                                                                                       származási lap másolata

Champion osztály                 15 hónapos kortól           FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány
c                                                                                                                                     másolata

Veterán osztály                          8 éves kortól                FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                        származási lap másolata

Termál CAC Gyula országos kutyakiállítás online nevezés>>

A nevezési díj már a nevezés elindítása előtt ugyanezen oldalon befizethető bankkártyáról vagy átutalással. Ha átutalással küldjük, célravezetőbb előbb a nevezési díjat befizetni, majd a nevezésnél a banktól kapott e-mailt, mint a nevezési díj befizetését szolgáló igazolást feltölteni.
A személyes adatok illetve a nevezendő kutya/kutyák adatainak és dokumentum másolatainak (törzskönyv másolat első és második oldal, regisztrációs tagkártya másolata, Champion vagy Munkavizsga bizonyítvány, ha van illetve a befizetési csekk vagy banki átutalás másolata) felvitele után lehetséges az online nevezés indítása. A nevezés csak akkor lesz érvényes, hogyha a nevezés díja is rendezve van!

A nevezési díjat banki átutalás esetén az alábbi névre és bankszámla számra kell befizetni:
MEOESZ Gyulai Kutyás Klub – OTP 11733027 – 20049447 – 00000000
A befizetés mindig a kutya tulajdonosának neve alatt történjen.

A nevezési díjat postai befizetés esetén a következő címre kell fizetni:
MEOESZ Gyulai Kutyás Klub
Gyula
Vásár út. 24.
5700

Postai nevezés esetén, a nevezési lap pontos kitöltése és aláírása után, csatolni kell a nevezni kívánt kutya törzskönyv másolatát, a nevezési díj igazolásához a a befizetett összegről az átutalási bizonylat másolatát, Champion vagy Munkavizsga bizonyítványok másolatát (ha van) és a 2024. évi szövetségi tagkártya másolatát.

Postai nevezési cím:
Hód-Dog Kutyabarát Egyesület
Hódmezővásárhely
PF.: 1.
6801

Figyelem!

Online nevezéssel kapcsolatos kérdés, felmerülő probléma esetén hívd a Hód Dog Kutyabarát Egyesületet az alábbi telefonszámon:
+06 70 505 9062 (Hétfő: 8-18, Szerda: 10-16, Péntek: 8-14)

Vagy küldj üzenetet az alábbi email címre:
nevezes@hod-dog.hu

Visszaigazolással kapcsolatos információért hívd az alábbi telefonszámot:
+06 70 505 9062 (Hétfő: 8-18, Szerda: 10-16, Péntek: 8-14)

Vagy írj üzenetet az alábbi e-mailre:
visszaigazolas@hod-dog.huA Termál CAC Gyula országos kutyakiállítás helyszíne

Gyulavári

Gyulavári 1776-ban a Kétegyházi uradalomhoz tartozott, később önálló település lett, majd 1977. április 1-től közigazgatásilag Gyula városához tartozik. Gyulát és Gyulavárit csak a Fehér-Körös választja el egymástól. A nyugodt környezetű kastélypark mellett a városrész rejtett kincseivel is lehet találkozni a mindennapokban.

A CAC kiállítás helyszínéül a rendező szervezet a Gyulaváron található Almásy-Pongrácz-Wenckheim-kastély parkját választotta.

A kastély történetében a vízrajzi és a domborzati adottságok jelentős szerepet játszottak. Korabeli térképek alapján megállapítható, hogy a kastély és az uradalom a Fehér-Körös által bezárt félszigeten helyezkedett el.

A török kiűzését követően a Dél-Alföld szinte teljesen elnéptelenedett. 1698-ban Lőwenburg János Jakab összeíratja és megbecsülteti a Körösök mentén elpusztult falvakat, és megveszi a Gyulavári, Kétegyházi, Várai és Keszi pusztákat. 1716. évben költözik Gyulaváriba, majd majorházat és majort épít.

Lőwenburg halála után Gróf Gaisruck Antalra száll a birtok, majd a kincstár visszavásárlás után 1741. évben eladta Andrássy Zsigmond Csongrád megye alispánjának. Andrássy Kétegyházát tette az uradalom központjává, ahová kastélyt és kápolnát épített.

Az Andrássyaktól újra a kincstárhoz kerül a Kétegyházi uradalom, amelyet 1794-ben Gróf Almássy Ignác vesz meg. Később a Gyulai tűzvész után a Wenckheimekre száll a Gyulai birodalom, feltehetően ezidőtájt épülhetett a kastély.

A kastély közelében 1842. évben épül a szeszgyár, a Wenckheim birtokhoz 1869-től az Almássyak jutnak. A birtokszerző Gróf Almássy Kálmán (1815) örököse, fia Dénes (1863), aki a lakatlan gyulai kastélyba költözik feleségével Károlyi Ellával.

Gróf Almássy Dénes 1933. évben lányára hagyta a Gyulavári birtokot, Szigetmajort a rajta lévő kúriával. A Gyulavári birtok többi részét a leánytestvérek örökölték. Gróf Almássy Jeanne férjhez megy Gróf Pongrácz Jenőhöz. Gróf Pongrácz féle birtokon 1919-1945. évben malom, húsfeldolgozó, szeszgyár és téglagyár található. A héttagú grófi család csak nyáron és ősszel tartózkodott a Vári kastélyban. Ősszel sok vendég érkezett és nagy vadászatokat tartottak, a kastélyhoz tartozó 200 hold erdő vadban rendkívül gazdag vadaskert volt. A kastélyt és a birtokot téli időszakban gazdatisztek irányították.

1945. évben a szeszgyár, gépműhely és egyéb ingatlanok a gyár körül szövetkezeti tulajdonba kerültek. 1948-ig Gróf Almássy Ignác utódai birtokolták a kastélyt,
1948. évtől az épületet a helyi TSz. raktárnak használja.
1949. évben határoznak a kastélyhoz közeli sportpálya megépítéséről, melyet 1952-ben készítenek el.

Az állagában teljesen leromlott kúria épületet a helyi TSz. komoly anyagi ráfordítással rendbe hozatta, 1963 évtől irodáit is itt helyezte el. Az épület Nyugati részén a tetőzet nagy részét 1984. évben megerősítik (síkba állítják) és a héjazatott felújítják.

A termelőszövetkezet felszámolása után az 1990-es évek elejétől a kastély lakatlan, állapota romlik, alkalmanként szándékosan rongálják. Gyula városa végül megvásárolta a területet, majd kísérletet tett a kastély megmentésére, amit közben műemlékké nyilvánítottak. Végül 2004-ben, egy újabb tulajdonosváltással teljes körűen felújították a komplexumot, és 2017-ben megnyitotta kapuit a Gyulavári Kastély Látogatóközpont.

A kúria és a park Gyulavári község belterületén található, a park területe mára alig 1,8 ha-ra zsugorodott. A jelenleg 14 szobából, folyosókból és pincéből álló főépület mellett gazdasági- és lakóépület, kápolna, valamint egy hatalmas park is tartozik a komplexumhoz. A kastély építésének pontos idejét nem sikerült tisztázni, de az bizonyos, hogy a szeszgyár építésekor (1842) már készen állott.

Egyszerű vidéki kúriának épült, melynek kiemelkedő dísze az ablakokat védő míves ablakkosár. A díszes rácsokat uradalmi kovácsmesterek készítették nagy hozzáértéssel és művészi igénnyel, ezek adják meg az épület jellegzetességét. Eredeti a főbejárat előtti kőkorlátos, virágládás terasz és az udvar felőli íves oldalhatárú lépcsők a fennmaradt kovácsoltvas korlátokkal. A kastély egy része alatt pince készült, de a lakóház alatt is található kisebb pincerész. A kúriához tartozott a hatoldalú katolikus kápolna is.

Jelenleg a Gyulaváriban található 18. századi nemesi kúriában a Dél-Alföld természeti, kulturális és néprajzi örökségeivel ismerkedhetnek meg az ide látogatók. Az épülethez tartozó park természetvédelmi terület.

Gyere és látogass el Te is, a szervezők szeretettel várnak!

Minden érdeklődőt, vendéget, kiállítókat a kutyáikkal szeretettel vár a MEOESZ Gyulai Kutyás Klub 2024. szeptember 15-én egy kellemes és színvonalas CAC kiállítással!


Település és Kastély infók:

Gyulavári Kastély Látogatóközpont


Kérlek, oszd meg ezt a bejegyzést, hogy minél több kutyakiállítóhoz és érdeklődőhöz eljuthasson! Köszönöm! 🙂


b


Ha kutyakiállító vagy, illetve ha érdeklődsz a kutyakiállítások világa után, az alábbi cikkek is hasznosak lehetnek számodra:

Ajánlom figyelmedbe a 2024. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, melyből minden kutyakiállítás részletes ajánlója elérhető, illetve elérhető lesz a jövőben!

Továbbá ajánlom az FCI Kutya Világkiállítások naptárát  és az FCI Európa Kutyakiállítások naptárát, az elmúlt és az elkövetkezendő évek Világkiállításainak és Európa Kutyakiállításainak dátumaival, helyszíneivel, a nevezett kutyák számával, a BIS győztesek neveivel, fajtájával, a hivatalos honlapok, az eredmények és néhány színes videó linkjével! 

Ha szeretnéd visszanézni, hogy mely kutyakiállítások kerültek megrendezésre az elmúlt években, az oldal “Dog Shows” nevű lenyíló főmenüjében évekre visszamenőleg megtalálod a MEOESZ kutyakiállítási naptárakat: a 2023. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2022. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2021. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2020. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2019. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2018. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2017. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2016. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2015. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2014. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, és a 2013. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt.


c


Kérlek, tarts velem a jövőben is, keresd
Vámosi Ildikó, kutyás cikkíró és szerző hivatalos honlapját!

https://ildikovamosi.hu

🙂 ❤️ Hasznos és értékes cikkekkel várom a kutyák szerelmeseit,
a hobby kutyásokat, a tenyésztőket, a kiállítókat és mindenkit, aki imádja a kutyákat! ❤️ 🙂

🙂 Köszönöm a megtisztelő látogatásod! 🙂

🙂 Várlak vissza szeretettel! 🙂