CAC nemzeti kutyakiállítás kerül megrendezésre 2023. június 18-án Szerencsen a Hegyalja 2050 Sportegyesület szervezésében. A kiállítás helyszíne: Szerencs, Rákóczi-vár területe.

A kiállítás térképe

A kiállítás tervezett programjai

Hobbykutya szépségverseny

A kiállítás rendezője: a Hegyalja 2050 Sportegyesület

A MEOE volt tokaji szervezete az 1960-es években alakult. A következő évtizedekben az egyesület próbálta összefogni a környék kutyás életét, koordinálta a tenyésztők és a kiállítók munkáját, a tanulni vágyó kutyákat és gazdikat kutyakiképző foglalkozásokkal segítette. A szervezet az 1990-es években két CAC kutyakiállítást is sikeresen megszervezett és lebonyolított. A szervezet számára a megújulást a 2012-es év hozta el, amikor már egy új vezetőséggel önálló jogú egyesületté alakult át, a neve pedig Magyar Ebtenyésztők Tokaj-Hegyaljai Egyesületére módosult.

Az Egyesület 2015 őszén 16 év eltelte után rendezett újból CAC kutyakiállítást. A rendezvény a kutyaszeretet és a hűség kettősségének jegyében került megrendezésre. A kiállítás sikerét bizonyítja, hogy az Egyesület az 2016-ban, 2018-ban. és 2023-ban is megkapta a jogot a MEOE Szövetségtől egy újabb CAC kiállítás rendezésére! Az Egyesület nevet változtatott, és Hegyalja 2050 Sportegyesületként működik tovább.

Információk kiállítóknak


Körbeosztás>>


Nevezési határidők:

I. nevezési határidő: 2023. 05. 15 – 2023. 05. 22
II. nevezési határidő: 2023. 05. 23 – 2023. 06. 09

CAC kutyakiállítás Szerencs
Bírói lista

Vezetőbíró: Dr. Tesics György

FCI – I. fajtacsoport

László Krisztina (HU): angol pásztorkutyák, ausztrál juhászkutyák
Gröschl Ferenc (HU): az FCI – I. fajtacsoport fel nem sorolt kutyafajtái

FCI – II. fajtacsoport

Szokol Erika (HU): dobermann, rottweiler, schnauzerek, pinscherek, angol bulldog, leonbergi
Gröschl Ferenc (HU): az FCI – II. fajtacsoport fel nem sorolt kutyafajtái

FCI – III. fajtacsoport

Márkus Anita (HU): rövid lábú terrierek
Tar Krisztina (UA): az FCI – III. fajtacsoport fel nem sorolt kutyafajtái

FCI – IV. fajtacsoport

Márkus Anita (HU): komplett fajtacsoport

FCI – V. fajtacsoport

Dr. Tesics György (HU): komplett fajtacsoport

FCI – VI. fajtacsoport

Tar Krisztina (UA): komplett fajtacsoport

FCI – VII. fajtacsoport

Tar Krisztina (UA): komplett fajtacsoport

FCI – VIII. fajtacsoport

Márkus Anita (HU): komplett fajtacsoport

FCI – IX. fajtacsoport

Gröschl Ferenc (HU): komplett fajtacsoport

FCI – X. fajtacsoport

Dr. Tesics György (HU): komplett fajtacsoport

FCI által el nem ismert kutyafajták

Dr. Tesics György (HU)

Figyelem!

A Magyarországon érvényben lévő állat-egészségügyi szabályzatnak megfelelően, az érvényes veszettség elleni védőoltás(ok) igazolása kötelező a kiállítás területére való belépés előtt! Az országba való belépés EU és NEM EU országokból a hatályos jogszabályoknak és törvényi előírásoknak megfelelően történik.

A kutyák által okozott, minden nevén nevezendő kárért a tulajdonos felel!

A kiállítók felelősséggel tartoznak kutyájuk biztonságáért, fizikai jólétükért a kutyakiállításokon. Tilos a kutyát olyan körülményeknek kitenni, amelyek veszélyeztetik testi épségét egészségét és komfortját. Ennek alapján tilos a kutyát autóban hagyni hideg vagy meleg időben, vagy bármilyen formában bántalmazni. Ezen szabályok áthágása a folyamatban lévő és jövőbeni rendezvényekről való kitiltást vonja maga után.

A nevezési díjak, a 2023. évi magyarországi szövetségi kártyával, csak és kizárólag hazai regisztrációs számmal és hazai lakcímmel rendelkező tulajdonosok számára érvényesek.

Ha nevezőnek nincs szövetségi kártyája, de hazai lakcímmel rendelkezik és hazai regisztrációs számú kutyát nevez akkor az itt feltüntetett nevezési díjak dupláját kell fizetnie.

Kedvezmények: Csak és kizárólag hazai regisztrációs számmal és hazai lakcímmel rendelkező kiállítók részére a Magyar kutyafajták nevezési díja, a nevezési táblázatában szereplő összegek 50%.

Szerkesztői megjegyzés: Ha mobiltelefonról böngészed a bejegyzést, kérlek, fordítsd a telefonodat vízszintes helyzetbe, mert úgy fogod megfelelően látni a „Nevezési határidőket és a nevezési díjakat”!

CAC kutyakiállítás Szerencs
Nevezési határidők és nevezési díjak

                               Első nevezési        Második nevezési
c cc                             határidő                      határidő    
c c                          
                                      2023. 05. 23. –
ccc                           2023. 05. 22              2023. 06. 09   


Első kutya                  5000 Ft                       7000 Ft


További kutyák         4500 Ft                       6500 Ft


Minor Puppy,
Puppy, Veterán        3500 Ft                        5500 Ft


Helyszínen nevezhető:

Tenyészcsoportok, kutyapárok    3000 Ft


Fiatal felvezetők                               3000 Ft


Átsorolás díja: 3000.- Ft
Kutya csere díja: 3000.- Ft

Figyelem!

A kiállításra nevezés az FCI és a MEOESZ érvényes Kiállítási Szabályzatának megfelelően történik, a kiállító a nevezési lap aláírásával, valamint az online rendszerbe történő nevezéssel vállalja azoknak betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.

Feltételek:

  • A kiállításra kizárólag FCI származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be, egy kutya egy osztályba nevezhető.
  • Nevezni csak online van lehetőség!
  • A nevezési díjat távollét esetén is be kell fizetni.

Nevezhető valamennyi 3 hónapos életkort betöltött, FCI származási lappal rendelkező kutya.

Vágott farkú és fülű kutyák részt vehetnek a kiállításon, és együtt kerülnek elbírálásra a csonkolatlan egyedekkel.

Több kutya nevezése esetén a Minor Puppy, Kölyök és Veterán osztályba történő nevezési díj, illetve több fajta nevezése esetén, a magyar kutyafajta nevezési díja nem számolható első kutyaként!

Egy kutya csak egy osztályba nevezhető. A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó. A kiállítási osztály meghatározásához használd a dobozban lévő információkat! Kérlek, kattints a szövegre, vagy a “+” jelre és nyisd le a dobozt, melyben megtalálod a kiállítási osztályokat életkor szerinti bontásban.

Kiállítási osztályok

c      Osztály                             Kor                                Csatolandó dokumentumok

Minor Puppy osztály                   3 – 6 hónap               FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
C                                                                                                                      származási lap másolata vagy
dddddddddddd                                                        ggg           a törzskönyvezés megkezdéséről szóló igazolás

Kölyök osztály                              6 – 9 hónap               FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
C                                                                                                                      származási lap másolata vagy
kkkkkkkkkkkkkkk                                                     dd            a törzskönyvezés megkezdéséről szóló igazolás

Fiatal osztály                                9 – 18 hónap              FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                       származási lap másolata

Növendék osztály                      15 – 24 hónap             FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                       származási lap másolata

Nyílt osztály                           15 hónapos kortól           FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                       származási lap másolata

Munka osztály                       15 hónapos kortól        FCI által elfogadott munkavizsga bizonyítvány másolata,
c                                                                                                                       származási lap másolata

Champion osztály                 15 hónapos kortól           FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány
c                                                                                                                                     másolata

Veterán osztály                          8 éves kortól                FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                        származási lap másolata

CAC nemzeti kutyakiállítás Szerencs online nevezés>>.

A nevezéshez előzetes regisztráció szükséges, majd ezt követően a rendszerbe történő bejelentkezés után lehet nevezni. A nevezés véglegesítése előtt a nevezőnek lehetősége van a nevezés javítására a berögzítést követő 6 órában, ha ez alatt az idő alatt nem történik javítás, akkor a nevezés eredeti formájában kerül végleges rögzítésre. A nevezésről a rendszer automatikusan e-mail igazolást küld, mely tartalmazza a nevezés adatait, ennek véglegesítését követően megerősítő e-mail kerül kiküldésre, mely a nevezés végleges formáját tartalmazza. Az online rendszerben csak azok a nevezések maradnak meg amelyeket a nevező az online nevezési rendszerben bankkártyával kifizet, amennyiben ez nem történik meg, vagy a nevező bármely más úton fizeti meg a nevezési díjat a rendszer automatikusan törli a nevezését. A nevezés csak akkor lesz érvényes, hogyha a nevezés díja is rendezve van!

További információk a rendezvény hivatalos facebook oldalán.

A kiállítással kapcsolatos bővebb információ kérhető az alábbi telefonszámon:
+06 20 459 5979.

Vagy email-címen:
szerencscac@gmail.comA CAC kutyakiállítás helyszíne

Szerencs

Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kereskedelmi útvonalak metszéspontjában található, a Taktaköz és a Hegyalja déli részének kereskedelmi és kulturális központja, melynek közlekedési kulcshelyzete, városias volta, műemlékei, fürdője sok érdeklődőt vonz a városba. A nagy múltú Tokaj-hegyaljai borvidéket a városon keresztül lehet elérni, innen ered a „Hegyalja kapuja” elnevezés, amihez egy szimbolikus kaput is építettek, az úgynevezett Világörökségi Kapuzatot.

A város történelme ránk maradt hiteles forrásokban gazdag, az új kőkori illetve a középkori leletek szerint a település környéke már az őskorban lakott volt. A 12. században a Johannita lovagrend alapított itt kolostort. Szerencs első említése az 1420-as évekhez köthető. Ezen időszakban kezdett a város kifejlődni, mely 1490-ben már mezővárosi ranggal büszkélkedhetett. A későbbiek folyamán a Rákóczi család birtoka lett, 1507-től pedig Szapolyai János volt a helység ura. 1583-ban Rákóczi Zsigmond zálogba kapta Rudolf császártól Szerencs várát és a nemesi birtokot, majd 1603-ban a végleges adománylevelet is megkapta. A 18. századtól kezdődően a település fejlődésnek indult, ám ez a fejlődés a 19. században megtorpant. 1876-ban a községi törvény értelmében Szerencs a városi rangját is elveszítette. Az ipartelepítés azonban újra elősegítette a fejlődést. 1889-ben felépült a Szerencsi cukorgyár, amely az akkori Európa legnagyobb cukorgyára volt. 1923-ban pedig a Csokoládégyár is elkezdte működését. A II. Világháború után a város a Szerencsi járás székhelye lett. Az 1960-as években a fejlődés új lendületet kapott, a meglévő gyárakat korszerűsítették, felépült a kenyérgyár és a gépgyár is, valamint új iskolák is nyíltak. 1984-ben Szerencs újra városi rangot kapott. Egy Európai Uniós rendeletnek köszönhetően 2008-ban a Cukorgyár kénytelen volt véglegesen bezárni kapuit. A cukorgyár emlékére 2009-ben Emlékparkot hoztak létre és a bezárás napját emléknappá nyilvánították.

A város egyik legjelentősebb műemléke a Rákóczi-vár, melynek említésével 1247-ben találkozunk először. A 16. század végén kialakított épület Borsod-Abaúj-Zemplén megye legfiatalabb vára, története elválaszthatatlan a város múltjától. Eredetileg a bencések apátsága volt, amelynek épületeit 1556-ban alakították át erődítménnyé.

A XVIII. századi tulajdonosai a várat barokk kastéllyá építtették át, vizes árkait pedig feltöltötték. Falai között két fejedelmet is választottak, Bocskai Istvánt magyarországi fejedelemmé, és itt kiáltották ki Erdély fejedelmévé Rákóczi Zsigmondot. A várkastély szép, reneszánsz részletei az ő idejéből valók. A vár 1586-1711 között, kisebb megszakítással a Rákóczi-család tulajdonában volt. Az 1950-es években több intézmény működött a falai között, de az épület állapota egyre kritikusabbá vált. Ekkor született meg a vár megmentésének és méltó hasznosításának gondolata. 1968-tól kezdődött el régészeti feltárása, Erdei Ferenc szerencsi születésű építész tervei alapján 1979 és 1991 között felújították és késő reneszánsz stílusúvá formálták az építményt. Az így felújított várkastélyt 1991 őszén adták át rendeltetésének. Ma az épületegyüttes részben szállodaként, részben kulturális központként működik.

A Rákóczi-várban kapott helyet a Zemplén Múzeum is. Helytörténeti gyűjteményének alapja egy szerencsi fogorvos magángyűjteménye, amely több ezer képeslapot, ex librist, fotót, könyvet, néprajzi és helytörténeti tárgyat tartalmazott.

Ma már a képeslapgyűjtemény több mint 900 000 darabból áll és jelenleg ez Magyarország legnagyobb képeslevelezőlap-gyűjteménye. A Zempléni Múzeum tárgyi gyűjteménye a település helytörténeti kutatása szempontjából említésre méltó. A tárgyi gyűjtemény történeti, néprajzi tárgyakból és képzőművészeti alkotásokból áll. Állandó kiállításai között megtalálhatók a képeslapok történetét, Rákóczi Zsigmondot és korát, valamint a szerencsi vár építésének történetét bemutató kiállítások.

A város jelentős épületi közé tartozik, a Római Katolikus Templom, melyet az 1700-as évek közepén építettek barokk stílusban és Kisboldogasszonyról neveztek el, a Görög Katolikus Templom, mely az 1700-as évek végén épült és diadalívében hatszintes ikonosztázion van. És a Református Templom, mely a XIII. században épült és itt temették el 1608-ban Rákóczi Zsigmond fejedelmet, reneszánsz szarkofágja ma is itt látható.

Szerencs város neve összefonódott a csokoládéval. Szinte nincs olyan ember az országban, aki ne evett volna már Szerencsen gyártott csokoládét. A Szerencsi Csokoládégyár az 1920-as évek derekán indult igazán fejlődésnek. 1927-ben jelent meg a boltok polcain a máig legismertebb termékük, a Boci csoki. Az 1928-ban védjegyeztetett “cicás” kakaó pedig sokáig egyet jelentett a szerencsi gyárral. Az 1930-as években már cukorkát, tejkaramellát, bonbonokat és desszerteket is készítettek, s hamar népszerűvé vált a konyakos meggy és a macskanyelv is. Az 1948-as államosítás után a cég Szerencsi Csokoládégyár, majd Szerencsi Édesipari Vállalat néven működött tovább. A céget 1991-ben megvásárolta a svájci Nestlé. A szerencsi csokoládégyár már sok éve bezárt, de Koncz Zsófia védnöksége alatt az elmúlt években újból megnyitotta kapuit, és 130 fővel újból megindult a csokoládégyártás.

A cukorgyár területén található cukormúzeum igazi különlegesség, mely a kiállítási tárgyak terén is kapcsolódik az előzőhöz.

Dokumentumok, tárgyak és fényképek segítségével követhető nyomon követhetjük itt a szerencsi cukorgyártás évszázados történetét, valamint a gyári élet hétköznapjainak és ünnepeinek históriáját is. A Szerencsi Cukormúzeum a berlini és a Tulln-i után Európa harmadik cukormúzeuma.

Szerencs egyik leghíresebb és legnagyobb rendezvénye szintén a híres szerencsi Csokoládéhoz köthető. A Zenés Csokoládé fesztivál minden év augusztusában kerül megrendezésre a városban.

„Olyan jellegű történelmi aurája, hangulata van ennek a városkának, kisvárosnak, amely véleményem szerint csak nagyon kevés településre jellemző és ez a szépség véleményem szerint az emberek lelkében is benne van, ott is megtalálható. Ez egy olyan kisváros, amely emberi mértékű, emberi léptékű és a szépség nemcsak az itt fölnőtt lányok szemében vagy a fiúk délcegségében mérhető le, hanem ebben a bizonyos lelki tartalomban is” – e kedves szavak Koncz Ferenc egykori Polgármestertől származnak, akinek szívügye volt a város.

Látogassunk el Szerencsre és egyúttal vegyünk részt a CAC kutyakiállításon is! Minden érdeklődőt, vendéget, kiállítókat a kutyáikkal szeretettel vár a Hegyalja 2050 Sportegyesület június 18.-án, vasárnap egy színes CAC kutyakiállítással!


Kérlek, oszd meg ezt a bejegyzést, hogy minél több kutyakiállítóhoz és érdeklődőhöz eljuthasson! Köszönöm!🙂


Ha kutyakiállító vagy, illetve ha érdeklődsz a kutyakiállítások világa után, az alábbi cikkek is hasznosak lehetnek számodra:

Ajánlom figyelmedbe a 2023. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, melyből minden kutyakiállítás részletes ajánlója elérhető, illetve elérhető lesz a jövőben!

Továbbá ajánlom az FCI Kutya Világkiállítások naptárát  és az FCI Európa Kutyakiállítások naptárát, az elmúlt és az elkövetkezendő évek Világkiállításainak és Európa Kutyakiállításainak dátumaival, helyszíneivel, a nevezett kutyák számával, a BIS győztesek neveivel, fajtájával, a hivatalos honlapok, az eredmények és néhány színes videó linkjével! 

Ha szeretnéd visszanézni, hogy mely kutyakiállítások kerültek megrendezésre az elmúlt években, az oldal “Dog Shows” nevű lenyíló főmenüjében évekre visszamenőleg megtalálod a MEOESZ kutyakiállítási naptárakat: a 2022. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2021. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2020. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2019. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2018. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2017. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2016. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2015. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2014. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, és a 2013. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt.


b


Kérlek, tarts velem a jövőben is, keresd
Vámosi Ildikó, kutyás cikkíró és szerző hivatalos honlapját!

https://ildikovamosi.hu

🙂❤️ Hasznos és értékes cikkekkel várom a kutyák szerelmeseit,
a hobby kutyásokat, a tenyésztőket, a kiállítókat és mindenkit, aki imádja a kutyákat! ❤️ 🙂

🙂 Köszönöm a megtisztelő látogatásod! 🙂

🙂 Várlak vissza szeretettel!