CAC nemzeti kutyakiállítás kerül megrendezésre Makó városában 2024. augusztus 31-én a Makói Kutya Egyesület szervezésében. Helyszín: Báló-liget sportpálya (Maros-part). A belépés és a parkolás díjtalan!

A kiállítás rendezője: a Makói Kutya Egyesület

A jelenlegi egyesület elődje, a MEOE Makói Szervezete a múltban egy folyamatosan fejlődő szervezet volt, 2003-ban több mint 200 tagot számlált. Az elkövetkezendő években sajnos, a tagság száma rohamosan csökkenni kezdett, míg végül 2012-ben a 24 fős tagsággal elérte a mélypontot. Az egyesület elnöke szerint az utóbbi években kialakult nehéz gazdasági helyzet rányomta bélyegét a kutyázásra, sokan abbahagyták a tenyésztést illetve kiöregedtek ebből a szép és sokszor nehéz, de örömteli sportból.

Az egyesület vezetősége a jövőre nézve célként tűzte ki a tagság számának növelését a fiatal nemzedék bevonásával! Az egyesület kutyaiskolája különleges foglalkozással várja a kutyát szerető gyermekeket és fiatalokat, akikkel a hozzáértő oktatók foglalkoznak és próbálják őket megtanítani a kutyák nyelvére.

Az egyesület szerdánként állandó helyszínen klubestet tart, ahová a kutyaszerető embereket, családokat, tagokat várják egy kötetlen közös beszélgetésre.

2013. január 01-el a szervezet önálló jogúvá vált, és az óta Marosmenti Kutyások Egyesülete néven tevékenykedik tovább.

2009-ben a szervezet CAC kutyakiállítást rendezett Makón a Zuglógerben. A sikeres kiállítást követően a 2012-es, a 2014-es, a 2016-os, a 2018-ban, 2020-ban, 2022-ben és az idei évben is újabb kutyakiállítás szervezésére és lebonyolítására kapott lehetőséget a MEOE Szövetségtől. A kiállítás sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához jó egészséget, sok szerencsét és kedvező időjárást kívánok a szervezőknek!

Kísérő program

Információk kiállítóknak

CAC kutyakiállítás online katalógussal és leíró bírálattal!

Nevezési határidők:

I. nevezési határidő: 2024. 06. 13 – 2024. 07. 31
II. nevezési határidő: 2024. 08. 01 – 2024. 08. 23

CAC kutyakiállítás Makó
Bírói lista

Vezetőbíró: Dr. Jakkel Tamás

FCI – I. fajtacsoport

Dr. Roberto Schill (RO): komplett fajtacsoport

FCI – II. fajtacsoport

P. Szabó Béla (HU) és Gröschl Ferenc (HU): komplett fajtacsoport

FCI – III. fajtacsoport

Peter Firic (SRB): komplett fajtacsoport

FCI – IV. fajtacsoport

Csík István (D): komplett fajtacsoport

FCI – V. fajtacsoport

Juhász Csilla (HU): komplett fajtacsoport

FCI – VI. fajtacsoport

Csigai Gabriella (HU): komplett fajtacsoport

FCI – VII. fajtacsoport

Szabó Sándor (HU): komplett fajtacsoport

FCI – VIII. fajtacsoport

Dr. Jakkel Tamás (HU): komplett fajtacsoport

FCI – IX. fajtacsoport

Kardos Vilmos (HU): komplett fajtacsoport

FCI – X. fajtacsoport

Juhász Csilla (HU): komplett fajtacsoport

FCI által el nem ismert fajták

Figyelem!

A Magyarországon érvényben lévő állat-egészségügyi szabályzatnak megfelelően, az érvényes veszettség elleni védőoltás(ok) igazolása kötelező a kiállítás területére való belépés előtt! Az országba való belépés EU és NEM EU országokból a hatályos jogszabályoknak és törvényi előírásoknak megfelelően történik.

A kutyák által okozott, minden nevén nevezendő kárért a tulajdonos felel!

A kiállítók felelősséggel tartoznak kutyájuk biztonságáért, fizikai jólétükért a kutyakiállításokon. Tilos a kutyát olyan körülményeknek kitenni, amelyek veszélyeztetik testi épségét egészségét és komfortját. Ennek alapján tilos a kutyát autóban hagyni hideg vagy meleg időben, vagy bármilyen formában bántalmazni. Ezen szabályok áthágása a folyamatban lévő és jövőbeni rendezvényekről való kitiltást vonja maga után.

A nevezési díjak, a 2024. évi magyarországi szövetségi kártyával, csak és kizárólag hazai regisztrációs számmal és hazai lakcímmel rendelkező tulajdonosok számára érvényesek.

Ha nevezőnek nincs szövetségi kártyája, de hazai lakcímmel rendelkezik és hazai regisztrációs számú kutyát nevez akkor az itt feltüntetett nevezési díjak dupláját kell fizetnie.

Kedvezmények: Csak és kizárólag hazai regisztrációs számmal és hazai lakcímmel rendelkező kiállítók részére a Magyar kutyafajták nevezési díja, a nevezési táblázatában szereplő összegek 50%.

Szerkesztői megjegyzés: Ha mobiltelefonról böngészed a bejegyzést, kérlek, fordítsd a telefonodat vízszintes helyzetbe, mert úgy fogod megfelelően látni a „Nevezési határidőket és a nevezési díjakat”!

CAC Nemzeti Kutyakiállítás Makó
Nevezési határidők és nevezési díjak

Figyelem! 2019. Február 01-től a kiállítások utolsó nevezési határideje a kiállítást megelőző 15. nap!

A MEOESZ 2/2019.(01.21.) sz. Elnökségi határozata alapján, a II. nevezési határidő után nem fogadnak el több nevezést!

                               Első nevezési        Második nevezési
c cc                             határidő                      határidő  
c c                          
                                      2024. 08. 01 –
ccc                           2024. 07. 31              2024. 08. 23   


Első kutya                  7000 Ft                       9000 Ft


További kutyák         6000 Ft                       7500 Ft


Minor Puppy,
Puppy, Veterán        4500 Ft                        6500 Ft


Helyszínen nevezhető:

Tenyészcsoportok, kutyapárok    4000 Ft


Fiatal felvezetők                               3000 Ft


Nevezett kutya osztályok közötti átsorolására, cseréjére, és törlésére kizárólag az utolsó nevezési határidőig van mód! Díja: 4000 Ft/átsorolás, csere, vagy törlés.

Figyelem!

A kiállításra nevezés az FCI és a MEOESZ érvényes Kiállítási Szabályzatának megfelelően történik, a kiállító a nevezési lap aláírásával, valamint az online rendszerbe történő nevezéssel vállalja azoknak betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.

Feltételek:

  • A kiállításra kizárólag FCI származási lappal rendelkező kutyák nevezhetők be, egy kutya egy osztályba nevezhető.
  • Nevezni csak online és postai úton van lehetőség.
  • A nevezési díjat távollét esetén is be kell fizetni.
  • Olvashatatlan és hiányos nevezési lapot nem áll módjukban elfogadni.

Nevezhető valamennyi 3 hónapos életkort betöltött, FCI származási lappal rendelkező kutya.

Több kutya nevezése esetén a Minor Puppy, Kölyök és Veterán osztályba történő nevezési díj, illetve több fajta nevezése esetén, a magyar kutyafajta nevezési díja nem számolható első kutyaként!

Nevezést csak a teljes nevezési díj megfizetését igazoló szelvény másolatával fogadják el (melyet a nevezés mellékleteként kell elküldeni)!

Magyar kiállítók esetében helyszíni nevezésre nincs lehetőség!

Egy kutya csak egy osztályba nevezhető. A korhatár megállapításánál a bírálat napja az irányadó. A kiállítási osztály meghatározásához használd a dobozban lévő információkat! Kérlek, kattints a szövegre, vagy a “+” jelre és nyisd le a dobozt, melyben megtalálod a kiállítási osztályokat életkor szerinti bontásban.

Kiállítási osztályok

c      Osztály                             Kor                                Csatolandó dokumentumok

Minor Puppy osztály                   3 – 6 hónap               FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
C                                                                                                                      származási lap másolata vagy
dddddddddddd                                                        ggg           a törzskönyvezés megkezdéséről szóló igazolás

Kölyök osztály                              6 – 9 hónap               FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
C                                                                                                                      származási lap másolata vagy
kkkkkkkkkkkkkkk                                                     dd            a törzskönyvezés megkezdéséről szóló igazolás

Fiatal osztály                                9 – 18 hónap              FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                       származási lap másolata

Növendék osztály                      15 – 24 hónap             FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                       származási lap másolata

Nyílt osztály                           15 hónapos kortól           FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                       származási lap másolata

Munka osztály                       15 hónapos kortól        FCI által elfogadott munkavizsga bizonyítvány másolata,
c                                                                                                                       származási lap másolata

Champion osztály                 15 hónapos kortól           FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány
c                                                                                                                                     másolata

Veterán osztály                          8 éves kortól                FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
c                                                                                                                        származási lap másolata

CAC kutyakiállítás Makó online nevezés>>

A nevezési díj már a nevezés elindítása előtt ugyanezen oldalon befizethető bankkártyáról vagy átutalással. Ha átutalással küldjük, célravezetőbb előbb a nevezési díjat befizetni, majd a nevezésnél a banktól kapott e-mailt, mint a nevezési díj befizetését szolgáló igazolást feltölteni.
A személyes adatok illetve a nevezendő kutya/kutyák adatainak és dokumentum másolatainak (törzskönyv másolat első és második oldal, regisztrációs tagkártya másolata, Champion vagy Munkavizsga bizonyítvány, ha van illetve a befizetési csekk vagy banki átutalás másolata) felvitele után lehetséges az online nevezés indítása. A nevezés csak akkor lesz érvényes, hogyha a nevezés díja is rendezve van!

A nevezési díjat banki átutalás esetén az alábbi névre és bankszámla számra kell befizetni:
Makói Kutya Egyesület

11600006 – 00000000 – 61052862.
A nevezés mindig a tulajdonos neve alatt történjen.

A nevezési díjat postai befizetés esetén a következő címre kell befizetni:
Makói Kutya Egyesület
Makó
Hunfalvy utca 12.
6900

Postai nevezés esetén, a nevezési lap pontos kitöltése és aláírása után, csatolni kell a nevezni kívánt kutya törzskönyv másolatát, a nevezési díj igazolásához a befizetett csekk vagy átutalási bizonylat másolatát, Champion vagy munka bizonyítványok másolatát és a 2024. évi szövetségi tagkártya másolatát.

Postai nevezési cím:
Hód-Dog Kutyabarát Egyesület
Hódmezővásárhely
PF.: 1.
6801

Figyelem!

Online nevezéssel kapcsolatos kérdés, felmerülő probléma esetén hívd a Hód Dog Kutyabarát Egyesületet az alábbi telefonszámon:
+06 70 505 9062 (Hétfő: 8-18, Szerda: 10-16, Péntek: 8-14)

Vagy küldj üzenetet az alábbi email címre:
nevezes@hod-dog.hu

Visszaigazolással kapcsolatos információért hívd az alábbi telefonszámot:
+06 70 505 9062 (Hétfő: 8-18, Szerda: 10-16, Péntek: 8-14)

Vagy írj üzenetet az alábbi e-mailre:
visszaigazolas@hod-dog.huA CAC kutyakiállítás városa

Makó

Makó a Maros jobb partján elhelyezkedő kisváros, lakosainak száma 24 000 fő. A román és a szerb határ közelsége miatt igen fontos közlekedési csomópont, Magyarország egyik délkeleti kapuja.

Feljegyzések szerint Makón a kedvező marosi átkelőhelynél már honfoglaló magyarok is települést találtak Velnök (Vönek) néven, ami ószláv nyelven révészt jelent. A települést a XIII. század második felétől a birtokos Makó bánról Makófalvának nevezték. Csak a török uralom alatt rövidül le neve Makóra, ami pogány eredetű utónév (jelentése turk nyelven: dicsőséges). A falu lassan mezővárossá fejlődött és a török uralom alatt szultáni birtok lett. A hódoltság évei alatt többször földig rombolták.1686-ban tatár csapatok pusztították el, melyből 1699-re építették újjá. A 18. század békés évtizedei a lassú gyarapodást jelentették. Az 1800-as évekre a várost a történelmi Magyarország 12. legnagyobb városaként tartották nyilván. A 19. század elejétől a lakosság lélekszáma is gyorsan nőtt. A megélhetési forrás már a kezdetektől a mezőgazdaság volt. A kiegyezést követően, és a vasút megérkezése után a helyi agrárium termékei eljutottak az európai piacokra. A gabona, hagyma és zöldségfélék mellett a makói lótenyésztés is világhírű lett.

Az első világháború után, a trianoni békeszerződés következtében a város határszélre került. A nehéz gazdasági körülmények jelentős kulturális élet folyt a városban, hiszen József Attila, Juhász Gyula és Móra Ferenc is itt élt és alkotott. Az 1900-as évek közepétől Makó fejlődése megrekedt. E helyzetből a rendszerváltás húzta ki a várost és az 1990-es évektől kezdődően rohamosan fejlődésnek indult.

Makó a látnivalók tekintetében sokszínű. A természeti értékek közül a Marosi ártér, a gyógyiszap és a termálvíz a legjelentősebb, a vendégek a helyi fürdőben élvezhetik jótékony hatásukat. A várost világhírűvé mégis a makói hagyma tette, mely ma már védjeggyel ellátott magyar termék és hungarikum.

Makó a hagymatermesztők és kereskedők városa volt. A makói vöröshagyma-fajta a népi nemesítés magas iskolájának eredményeként született meg. A makói vöröshagymát minden más vöröshagymától megkülönböztethető jellegű gazdag íz, magas fűszerezési érték jellemzi, felhasználása rendkívül sokoldalú. Szintén kiváló minőségű a makói fokhagyma, amelyről a makói levéltárban őrzött legrégibb irat 1755-ből származik.

Gasztronómiai szempontból a makói vöröshagyma nemzetközileg is elismert és keresett termék, az ehhez kapcsolódó termékek (hagymapálinka, hagymás kenyér) szintén növelik a város ismertségét. Szintén a gasztronómiához kapcsolódik számos rendezvény, melyek látogatók tömegeit vonzzák a városba, mint például a Grillfesztivál, a Hagymakarnevál és Hagymabál, a Makói Nemzetközi Hagymafesztivál. A város színes rendezvényeinek sorát gazdagítja a Gitárfesztivál, a Göngyfűzér Gála, a Makói Muzsika Fesztivál, a Makó Expo, az Operettfesztivál.

A város építészeti értékei közül kiemelkedőek a Makovecz Imre által megálmodott és kivitelezett épületek, melyekben a modern építészet képviselteti magát, és amelyek a mai Makó arculatának meghatározó épületei.

Makó ősi szakrális helye a Kálvária domb, ide jártak a török hódoltság idején a szegedi ferences barátok a katolikus hívek lelki gondozására. Itt áll a város legrégibb épülete, az 1734-ben barokk stílusban emelt, műemlék jellegű kálvária kápolna, melynek néprajzi értékű szakrális kincse az öltöztető Mária-szobor és a szentsíri két deszka-katona.

Makó városa a rendszerváltás után meghirdette a Virágos Makóért mozgalmat, melynek célja a lakosság környezetszépítésre való ösztönzése volt. Ennek eredményeképpen 2004-ben a város elnyerte a „Magyarország legvirágosabb városa” illetve az „Európai Ezüstérmes város” díjakat.

A város a természet kedvelőinek egy kivételes lehetőséget biztosít megismerni az erdő látványát, hangjait, érezni illatait, testközelből megtapasztalni a fák koronáinak világát, hallgatni a fákon élő madarak énekét, megcsodálni őket.

A lombkorona sétány tanösvény kiépítésével és működtetésével erre adva lehetőséget minden természetbarát és természetben nem jártas ember, család részére, akik így bepillantást nyerhetnek az erdő, a fák és a lombkoronák ágai között megbúvó élőlények, madarak varázslatos világába is.

Gyere és látogass el Te is, a szervezők szeretettel várnak!

A kiállítás helyszíne a Báló liget (Maros-part), ahová minden érdeklődőt, vendéget, kiállítókat a kutyáikkal szeretettel vár a Makói Kutya Egyesület egy színvonalas CAC kutyakiállítással!


Kérlek, oszd meg ezt a bejegyzést, hogy minél több kutyakiállítóhoz és érdeklődőhöz eljuthasson! Köszönöm! 🙂


 


Ha kutyakiállító vagy, illetve ha érdeklődsz a kutyakiállítások világa után, az alábbi cikkek is hasznosak lehetnek számodra:

Ajánlom figyelmedbe a 2024. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, melyből minden kutyakiállítás részletes ajánlója elérhető, illetve elérhető lesz a jövőben!

Továbbá ajánlom az FCI Kutya Világkiállítások naptárát  és az FCI Európa Kutyakiállítások naptárát, az elmúlt és az elkövetkezendő évek Világkiállításainak és Európa Kutyakiállításainak dátumaival, helyszíneivel, a nevezett kutyák számával, a BIS győztesek neveivel, fajtájával, a hivatalos honlapok, az eredmények és néhány színes videó linkjével! 

Ha szeretnéd visszanézni, hogy mely kutyakiállítások kerültek megrendezésre az elmúlt években, az oldal “Dog Shows” nevű lenyíló főmenüjében évekre visszamenőleg megtalálod a MEOESZ kutyakiállítási naptárakat: a 2023. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2022. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2021. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2020. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2019. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2018. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2017. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2016. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2015. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2014. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, és a 2013. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt.


c


Kérlek, tarts velem a jövőben is, keresd
Vámosi Ildikó, kutyás cikkíró és szerző hivatalos honlapját!

https://ildikovamosi.hu

🙂 ❤️ Hasznos és értékes cikkekkel várom a kutyák szerelmeseit,
a hobby kutyásokat, a tenyésztőket, a kiállítókat és mindenkit, aki imádja a kutyákat! ❤️ 🙂

🙂 Köszönöm a megtisztelő látogatásod! 🙂

🙂 Várlak vissza szeretettel és sok értékes cikkel! 🙂