0 Shares

A Zala Megyei Kynológiai Egyesület szervezésében 2020. szeptember 26-án és 27-én 2 x CAC nemzeti kutyakiállításon vehetünk részt Zalaegerszegen. A CAC kiállítások helyszíne a természeti szépségekben bővelkedő Gébárti Szabadidő Központban található Camping területe.

A kiállítás rendezője: a Zala Megyei Kynológiai Egyesület

Az Egyesület a Zalaegerszegen és környékén élő kutyatenyésztők és kutyatartók társaságából alakult meg 1994-ben, mint a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Nagylengyeli Szervezete.

A korabeli Egyesület céljai:

  • Az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és a természet védelmének aktív segítése, különös tekintettel az állatvédelmi törvényben foglaltakra, a kulturált kutyatartás szabályainak széles körben való elterjesztése.
  • Rendezvények lebonyolítása, kynológiai tanfolyamok, előadások szervezése, a kynológiával kapcsolatos sport, és szabadidő tevékenység elősegítése, szervezése, koordinálása és támogatása.
  • Kynológiai jellegű nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális és szakértői tevékenység.
  • Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, állategészségügyi tevékenység, állatvédő szervezetek támogatása.

Az Egyesület az állatok védelme érdekében szoros együttműködésben dolgozik a megyei rendőrséggel, szakhatóságokkal, és a többi állatvédő egyesülettel.

A 2012. évi jogszabályi változások hatására az Egyesület önálló jogúvá vált és átalakult. Így 2013-ban a Nagylengyeli Szervezet tagjaival megalakult a Zala Megyei Kynológiai Egyesület. A megalakulás évében már CAC kiállítás rendezésére pályáztak, melyet meg is kaptak az anyaegyesülettől. A rendezvény sikerrel zárult. Az Egyesület a következő években további kiállításokat, tenyészszemléket, kotorékversenyeket is rendezett.

A Zala Megyei Kynológia Egyesület a kutyakiállítások rendezése terén szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a 2000-es évek közepétől majdnem minden évben megrendezhetett egy-egy CAC kiállítást. A kiállítások rendezési jogát minden alkalommal pályázat útján nyerték el a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségétől. A 22 éves múltra visszatekintő Egyesület 2006-ban és 2008-ban Zalaegerszegen, a 2009-es évben, Nagylengyelben, 2012-ben a Zalaegerszegi Városi Sportcsarnokban, a 2013-as évben szintén Zalaegerszegen, de már a Gébárti Szabadidő Központ területén rendezhetett CAC kutyakiállítást. Az elmúlt években megrendezett kutyakiállítások olyannyira sikeresnek bizonyultak, hogy a Zala Megyei Kynológiai Egyesület a 2020-as évben dupla CAC kutyakiállítást rendezhet! Egy hétvégén 2 CAC kutyakiállítás! A szervezéshez és a lebonyolításhoz jó munkát, és sok sikert kívánok!

A kiállítás programja

A szervezők a kiállításra mindkét napon reggel 07.00 órától várják a kiállítókat és a látogatókat egyaránt.
Szombaton 09.30 perckor kerül sor a kiállítás ünnepélyes megnyitójára.
A bírálatok mindkét napon 10.00 órakor kezdődnek a ringekben.
Mindkét napon 14.00 órától indul a Best In Show program:
Gyerek-kutya pár, a 9 évnél fiatalabb gyerekek szállnak ringbe kutyákkal.
A Junior handlerek versenye két korcsoportban zajlik.
A kutyapárok és a tenyészcsoportok felvonulása igazi látványosság.
Őket a legszebb baby, kölyök és veterán kutya kiválasztása követi.
Majd az I-X. fajtacsoportok legszebb kutyáinak felvonulása következik.
A végére maradtak a legrangosabb díjak, a junior kutyák, a BOS-t nyert kutyák és a X. fajtacsoport BOG győztes kutyáinak összevetése, majd a BIS legszebb 3 kutyájának kiválasztása.

Információk kiállítóknak

Körbeosztás

2020. szeptember 26 – Szombat >>

2020. szeptember 27 – Vasárnap >>

A kiállítók nyomtatott katalógust és leíró bírálatot kapnak!

Mindkét nap győzteseinek VASÁRNAP Supreme Best In Show!

Mindkét napra nevezett és az egyik nap győztes címet szerzett kutya vehet részt (Minor Puppy BIS, Puppy BIS, Junior BIS, BIS, Veterán BIS).

Bírói lista

Vezetőbíró: Vinnai András

Fajta

2020. 09. 26

Szombat

2020. 09. 27

Vasárnap

FCI – I. Fajtacsoport

Összes fajta Szabó Sándor (HU)
Puli, Pumi, Mudi, Komondor, Kuvasz, Dél-Orosz Juhászkutya Vinnai András (HU)
I. fajtacsoport fel nem sorolt kutyafajták P. Szabó Béla (HU)

FCI – II. Fajtacsoport

Újfoundlandi, Szent Bernáthegyi, Pireneusi Hegyikutya, Orosz Fekete Terrier, Dobermann, Sarplaninac, Landseer, Leonbergi, Hovawart, Appenzeller, Berni Pásztorkutya, Rottweiler, Kaukázusi Juhászkutya, Közép-Ázsiai Juhászkutya, Moszkvai Őrkutya Vinnai András (HU)
II. fajtacsoport fel nem sorolt kutyafajták P. Szabó Béla (HU)
Újfoundlandi, Pireneusi Hegyikutya, Szent Bernáthegyi, Sarplaninac, Moszkvai Őrkutya, Orosz Fekete Terrier, Közép-Ázsiai Juhászkutya, Kaukázusi Juhászkutya, Angol Bulldog, Schnauzerek, Dogok Szabó Sándor (HU)
II. fajtacsoport fel nem sorolt kutyafajták Orcsik István (SRB)

FCI – III. Fajtacsoport

Hosszú lábú terrierek Dr. Balogh Zsuzsanna (HU)
III. fajtacsoport fel nem sorolt kutyafajták Szabó Sándor (HU)
Összes fajta Orcsik István (SRB)

FCI – IV. Fajtacsoport

Összes fajta Tarján Annamária (HU) Dr. Miklós Levente (HU)

FCI – V. Fajtacsoport

Összes fajta Dr. Balogh Zsuzsanna (HU) P. Szabó Béla (HU)

FCI – VI. Fajtacsoport

Összes fajta Orcsik István (SRB) Dr. Balogh Zsuzsanna (HU)

FCI – VII. Fajtacsoport

Összes fajta Dr. Miklós Levente (HU) Szabó Sándor (HU)

FCI – VIII. Fajtacsoport

Összes fajta Dr. Miklós Levente (HU) Tarján Annamária (HU)

FCI – IX. Fajtacsoport

Francia Bulldog, Mopsz, Boston Terrier, Uszkárok, Chihuahua Dr. Balogh Zsuzsanna (HU) Dr. Miklós Levente (HU)
IX. fajtacsoport fel nem sorolt kutyafajták Tarján Annamária (HU) Dr. Balogh Zsuzsanna (HU)

FCI – X. Fajtacsoport

Összes fajta Orcsik István (SRB) Tarján Annamária (HU)
FCI által el nem ismert fajták
Orcsik István (SRB) Dr. Balogh Zsuzsanna (HU)

Figyelem! 2019. Február 01-től a kiállítások utolsó nevezési határideje a kiállítást megelőző 15. nap!

A MEOESZ 2/2019.(01.21.) sz. Elnökségi határozata alapján, a II. nevezési határidő után nem fogadnak el több nevezést!

Nevezési határidők és nevezési díjak
érvényes MEOESZ tagsággal rendelkezők számára

Első nevezési határidő

2020. 08. 23.

Második nevezési határidő

2020. 09. 13.

Első kutya 4000 Ft 6000 Ft
További kutyák 3500 Ft 5500 Ft
Bébi, Kölyök, Veterán 2500 Ft 4500 Ft

Helyszínen nevezhető

Kutyapár
2000 Ft
Tenyészcsoport
2000 Ft
Junior Handler
2000 Ft

Nevezési határidők és nevezési díjak
s
zövetségi tagkártyával NEM rendelkezők számára

Első nevezési határidő

2020. 08. 23.

Második nevezési határidő

2020. 09. 13.

Első kutya 8000 Ft 12 000 Ft
További kutyák 7000 Ft 11 000 Ft
Bébi, Kölyök, Veterán 5000 Ft 9000 Ft

Helyszínen nevezhető

Kutyapár
4000 Ft
Tenyészcsoport
4000 Ft
Junior Handler
4000 Ft

Az első kutya nevezési díja egy darab katalógus árát tartalmazza!

A nevezési díj kategória tekintetében az a nap irányadó, amikor az egész nevezési díj befizetésre kerül. Részbefizetés esetén az a nap számít, amikor az egész összeg befizetésre kerül.Nevezhető valamennyi 3 hónapos kort betöltött, FCI által elismert származási lappal rendelkező kutya. A korhatár megállapításánál a bírálati nap az irányadó.

Több kutya nevezése esetén a Bébi, Kölyök, Veterán osztályba történő nevezési díj, illetve több fajta nevezése esetén a magyar fajta nem vehető figyelembe első kutyaként!

Nevezést csak a teljes nevezési díj megfizetését igazoló szelvény másolatával fogadják el (melyet a nevezés mellékleteként kell elküldeni)!

Kedvezmények:
MEOESZ tagkártyával rendelkezők esetén a magyar fajták nevezési díja a fent megjelölt összeg 50%-a.

Kiállítási osztályok

Osztály Kor Csatolandó dokumentumok
Minor Puppy
osztály
3 – 6 hónap FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
származási lap másolata
Kölyök osztály 6 – 9 hónap FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
származási lap másolata
Fiatal osztály 9 – 18 hónap FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
származási lap másolata
Növendék osztály 15 – 24 hónap FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
származási lap másolata
Nyílt osztály 15 hónapos kortól FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
származási lap másolata
Munka osztály 15 hónapos kortól FCI által elfogadott munkavizsga bizonyítvány másolata,
származási lap másolata
Győztes osztály 15 hónapos kortól FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány másolata
Veterán osztály 8 éves kortól FCI vagy FCI-vel szerződött Kennel Klub által kiállított
származási lap másolata

2 x CAC Zalaegerszeg online nevezés>>.

A nevezési díj már a nevezés elindítása előtt ugyanezen oldalon befizethető bankkártyáról vagy átutalással. Ha átutalással küldjük, célravezetőbb előbb a nevezési díjat befizetni, majd a nevezésnél a banktól kapott e-mailt, mint a nevezési díj befizetését szolgáló igazolást feltölteni.
A személyes adatok illetve a nevezendő kutya/kutyák adatainak és dokumentum másolatainak (törzskönyv másolat első és második oldal, regisztrációs tagkártya másolata, Champion vagy Munkavizsga bizonyítvány, ha van illetve a befizetési csekk vagy banki átutalás másolata) felvitele után lehetséges az online nevezés indítása. A nevezés csak akkor lesz érvényes, hogyha a nevezés díja is rendezve van!

Postai nevezés esetén, a nevezési lap pontos kitöltése és aláírása után, csatolni kell a nevezni kívánt kutya törzskönyv másolatát, a nevezési díj igazolásához a befizetett csekk vagy átutalási bizonylat másolatát, Champion vagy Munkavizsga bizonyítványok másolatát (ha van) és a 2020. évi szövetségi tagkártya másolatát.

Banki átutalás esetén a Zala Megyei Kynológiai Egyesület bankszámlaszáma:
74000236 – 10034019
A nevezés mindig a kutya tulajdonosának neve alatt történjen.

A nevezési díjat postai befizetés (rózsaszín pénzesutalvány) eseten az alábbi címre kell fizetni:
Zala Megyei Kynológiai Egyesület
Zalaegerszeg
Csácsi utca 87.
8900
A közlemény rovatba a „Nevezés” szó kerüljön.

Nevezési cím postai feladás esetén:
Hód-Dog Kutyabarát Egyesület
Hódmezővásárhely
Pf.: 1.
6801

További információk a Zala Megyei Kynológiai Egyesületének hivatalos honlapján>>.

A kiállítással kapcsolatos bővebb információ kérhető az alábbi email címen:
csacsligeti@gmail.com

Illetve az alábbi információs telefonszámokon:
+36 92 314 954; +36 30 260 3988.

Figyelem!

Online nevezéssel kapcsolatos kérdés, felmerülő probléma esetén hívd a Hód Dog Kutyabarát Egyesületet az alábbi telefonszámon:
+06 70 505 9062 (Hétfő: 8-18, Szerda: 10-16, Péntek: 8-14)

Vagy küldj üzenetet az alábbi email címre:
nevezes@hod-dog.hu

Visszaigazolással kapcsolatos információért hívd az alábbi telefonszámot:
+06 70 505 9062 (Hétfő: 8-18, Szerda: 10-16, Péntek: 8-14)

Vagy írj üzenetet az alábbi e-mailre:
visszaigazolas@hod-dog.hu


Bemutatom a kutyakiállítás városát, Zalaegerszeget

Ezernyi völgy. Ezernyi hajlat, ezernyi domb, ezernyi erdősziget./ Ezernyi hajlék, fehér présházak, vasalt ajtajú öreg borospincék, tündérnyi / völgyhajlatok…feketerigó füttye hinti be a tájat. A tájat mely/ hasonlíthatatlan. A tájat, amely egyedülvaló.”

A CAC Nemzeti kutyakiállítás helyszíne Magyarország egyik legzöldebb és legvirágosabb városa, Zalaegerszeg, mely a Zala folyó két partján, a festői szépségű Zalai dombság ölelésében fekszik.

A több mint 60 000 lakost számláló város a kedvező természeti adottságainak illetve a látnivalóinak köszönhetően közkedvelt kirándulóhelynek számít. Gazdag kulturális értékeinek és sokszínű rendezvényeinek köszönhetően évente rengeteg látogató fordul meg a városban.

Zalaegerszeget Magyarország egyik legvirágosabb és legzöldebb városaként tartják számon, mindezért 2008-ban elnyerte a Virágos Magyarországért Szervező Bizottságtól az Arany Rózsa díjat, 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben pedig különdíjas lett a város a „Virágos Magyarország” megmérettetésén.

Természeti látnivalói közül meg kell említenünk a város keleti részén elhelyezkedő Csácsi arborétumot (többek között itt található a Gébárti-tóval egyetemben a kiállítás helyszíne, a Gébárti Szabadidő Központ is), melynek 60 hektáros védett területén a hazánkban honos fafajok közül mindegyik megtalálható. A védett területet 750 hektáros erdő veszi körül, valamint kis tó és sétautak teszik vonzóvá a természetkedvelők számára.

Az alsóerdőben, a hegyvidéki hangulatú arborétumban található az Azáleás-völgy, mely nevét a benne található azáleákról kapta. Május közepétől virágba borulnak az azáleák és a rododendronok, ennek köszönhetően az Azáleás-völgy csodás látvánnyal és illattal kápráztatja el az ide látogató vendégeket, turistákat. Az Azáleás-völgy minden időszakban szabadon látogatható.

Helyszín: a Gébárti Szabadidőközpont

Az Ebtenyésztők a Gébárti Szabadidőközpont parkosított zöldövezeti részét választották a kiállítás helyszínéül, mely közvetlen Gébárti-tó partján található.

A lenyűgöző 31 hektáros Gébárti-tó a környék legnagyobb mesterséges tava. A tó területét sétautak hálózzák be, félszigetén szabadtéri strand található, parkosított környezete kellemes kikapcsolódást kínál a fürdőzőknek, a vízi sportot kedvelőknek, valamint a horgászoknak is.

Gyere és látogass el Te is, a szervezők szeretettel várnak!

Minden érdeklődőt, vendéget, kiállítókat a kutyáikkal szeretettel vár a Zala Megyei Kynológiai Egyesület szeptember 26-án és 27-én két színvonalas CAC kutyakiállítással!


Kérlek, oszd meg ezt a bejegyzést, hogy minél több kutyakiállítóhoz és érdeklődőhöz eljuthasson! Köszönöm! 🙂


Ha kutyakiállító vagy, illetve ha érdeklődsz a kutyakiállítások világa után, az alábbi cikkek is hasznosak lehetnek számodra:

Ajánlom figyelmedbe a 2020. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, melyből minden kutyakiállítás részletes ajánlója elérhető illetve elérhető lesz a jövőben!

Ha szeretnéd visszanézni, hogy mely kutyakiállítások kerültek megrendezésre az elmúlt években, az oldalDog Shows” nevű lenyíló főmenüjében évekre visszamenőleg megtalálod a MEOESZ kutyakiállítási naptárakat: a 2019. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2018. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2017. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2016. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2015. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, a 2014. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt, és a 2013. évi MEOESZ kutyakiállítási naptárt.


 


Kérlek, tarts velem a jövőben is, keresd
Vámosi Ildikó, kutyás cikkíró és szerző hivatalos honlapját!

https://ildikovamosi.hu

🙂❤️ Hasznos és értékes cikkekkel várom a kutyák szerelmeseit,
a hobby kutyásokat, a tenyésztőket, a kiállítókat és mindenkit, aki imádja a kutyákat! ❤️ 🙂

🙂 Köszönöm a megtisztelő látogatásod! 🙂

🙂 Várlak vissza szeretettel! 🙂

Cikkeimet a kutyások legnagyobb havonta megjelenő online olvasható lapjában, „A Kutya” újságban is megtalálod, valamint az újság hivatalos honlapján és a Kutya Portál online magazin oldalán!